Αδειοδοτήθηκε η ΕΔΕΜ, ο ΟΣΔ που θα διαδεχθεί την ΕΥΕΔ

​Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού χορήγησε την άδεια λειτουργίας στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης «ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ», σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΙ προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η  «ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ» αποτελεί τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης που θα διαδεχθεί την Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείριση Δικαιωμάτων - ΕΥΕΔ, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΥΕΔ στις 25 Νοεμβρίου 2019,  κατ΄εφαρμογήν του άρθρου 51Α  παρ 8 του ν. 4481/2017 .

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο  Πολιτισμού και Αθλητισμού 

https://www.culture.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=3119