ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΕΔ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων -ΕΥΕΔ, ανταποκρινόμενη στο σκοπό ίδρυσης και λειτουργίας της, να διασφαλίσει την είσπραξη και απόδοση των πνευματικών δικαιωμάτων στους δημιουργούς και δικαιούχους δικαιωμάτων- προβαίνει στην πληρωμή δικαιωμάτων στα μέλη της, η οποία θα πραγματοποιηθεί από  5-7-2019 έως 20-7-2019.

Τα δικαιώματα, που ανέρχονται στο ποσό 4.373.452,20 , έχουν τιμολογηθεί και εισπραχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 6 Σεπτεμβρίου 2018 έως 31 Μαΐου 2019. Τα δικαιώματα για την τηλεοπτική μετάδοση  έχουν εισπραχθεί έως και τις 30 Ιουνίου 2019.

Στις εκκαθαρίσεις που θα λάβουν οι δικαιούχοι αναφέρονται αναλυτικά οι κατηγορίες χρήσης μουσικής και τα αναλογούντα δικαιώματα, όπως προκύπτουν μετά την εκκαθάριση (αφαίρεση) του ποσού της έναντι πληρωμής δικαιωμάτων για τη Δημόσια Εκτέλεση του Δεκεμβρίου 2018.

 Τα ποσά των εισπραχθέντων δικαιωμάτων από Δημόσια Εκτέλεση διανέμονται με δύο επιμέρους διανομές δικαιωμάτων προς τους δικαιούχους ανάλογα με την αντίστοιχη εκπροσώπησή τους από την ΕΥΕΔ κατά το έτος 2018 και το έτος 2019, δηλαδή:

α) Τα δικαιώματα που τιμολογήθηκαν και εισπράχθηκαν έως 31-12 2018, θα διανεμηθούν σε όσους δικαιούχους  ήταν μέλη της ΕΥΕΔ μέχρι  31/12/2018.

β) Τα δικαιώματα που τιμολογήθηκαν και εισπράχθηκαν από 1/1/2019 έως 31/05/2019, είτε αφορούν χρήση 2018 είτε του 2019, θα διανεμηθούν σε όλους τους δικαιούχους  που είναι μέλη της ΕΥΕΔ κατά τον χρόνο της διανομής.

Τα ποσά των εισπραχθέντων δικαιωμάτων από  Μηχανική Αναπαραγωγή και Συναυλίες διανέμονται με βάση την αντίστοιχη εκπροσώπηση του ρεπερτορίου κατά το χρόνο αδειοδότησης των εν λόγω χρήσεων.

Τα δικαιώματα που έχουν εισπραχθεί για τηλεοπτική μετάδοση μουσικής θα διανεμηθούν σε όλους τους δικαιούχους  που είναι μέλη της ΕΥΕΔ κατά τον χρόνο της διανομής. Τα δικαιώματα αυτά θα πληρωθούν αναλογικά, με βάση υπολογισμού τις εκκαθαρίσεις που είχαν προκύψει από τις πιο πρόσφατες διανομές τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Μεταγενέστερα θα ακολουθήσει εκκαθάριση, βάσει της τεκμηρίωσης των προγραμμάτων (playlists) κάθε τηλεοπτικού σταθμού, όταν ολοκληρωθεί η αποστολή των προγραμμάτων και προκύψει η τεκμηρίωση τους ανά τηλεοπτικό σταθμό.

H παρούσα διανομή δικαιωμάτων Ιουλίου 2019 ΔΕΝ περιλαμβάνει δικαιώματα από Ραδιοφωνική μετάδοση, Ιδιωτικό Αντίγραφο και Επιγραμμικές Χρήσεις μουσικής (ON LINE). Οι χρήσεις αυτές θα συμπεριληφθούν στην επόμενη διανομή δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διανομής, Β΄εξάμηνο 2019.

Οι πληρωμές δικαιωμάτων θα ξεκινήσουν με την αποστολή των εκκαθαρίσεων  στις 5-7-2019 και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι ηλεκτρονικές πληρωμές (τραπεζικές καταθέσεις μέσω e-banking).

Οι πληρωμές δικαιωμάτων θα συνεχιστούν από την 9-7-2019 έως 20-7-2019, σύμφωνα με τις ειδικότερες προσωποποιημένες ειδοποιήσεις για την προσέλευση των μελών στα γραφεία της ΕΥΕΔ, που θα σταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και sms.

 

Η Προσωρινή Διαχειρίστρια

 

Μαρία Βλάχου