Δείτε  εδώ την ανακοίνωση-ενημέρωση της ΕΥΕΔ προς τα μέλη της, για την έκτακτη πληρωμή έναντι δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης.