Δείτε εδώ την ανακοίνωση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΥΕΔ για τις πληρωμές δικαιωμάτων.