Μπορείτε να δηλώσετε τις εμφανίσεις  που πραγματοποιείτε σε συναυλιακούς χώρους, μουσικές σκηνές,  κ.λπ   συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα δήλωσης ζωντανών εμφανίσεων. Στην ίδια φόρμα μπορείτε να συμπληρώσετε και τα εκτελεσθέντα μουσικά έργα για τις αντίστοιχες ζωντανές εμφανίσεις

Οι δηλώσεις σας μπορούν να αποστέλλονται:

 

Σημείωση: Ο δημιουργός / δικαιούχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, τόσο έναντι της ΕΥΕΔ όσο και έναντι οποιουδήποτε τρίτου, συνδημιουργού ή χρήστη μουσικού έργου.