Η Μουσική στην Ψηφιακή Εποχή

 

Σε συνέχεια των προηγούμενων παρουσιάσεων στην ενότητα “Η Μουσική στην Ψηφιακή Εποχή”, δείτε το τρίτο μέρος της παρουσίασης “Ροή εσόδων για τον σύγχρονο δημιουργό, καλλιτέχνη, μουσικό” που υπογράφει ο Αντώνης Πλέσσας,  μέλος της ΕΥΕΔ, με μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα μουσικής, τεχνολογίας και εκπαίδευσης.

"Ροή εσόδων για τον σύγχρονο δημιουργό, καλλιτέχνη, μουσικό (Μέρος Γ')" του Αντώνη Πλέσσα.  

 

Περισσότερες πληροφορίες  https://www.linkedin.com/in/antonisplessas/