Σε συνέχεια του από 15-2-2019 μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των μερών και λόγω της επιτυχημένης ανταπόκρισης των μελών της ΠΟΞ, λόγω των προβλεπόμενων κινήτρων που περιέχονται στο ως άνω μνημόνιο, τα μέρη αποφασίζουν την παράταση του χρόνου καταβολής της οφειλόμενης αμοιβής πνευματικών δικαιωμάτων για την λήψη άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής ως εξής:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΕΔ -ΠΟΞ