Δείτε εδώ τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚΛΟΓΩΝ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΕΔ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ