Η ΕΥΕΔ δεν έχει ακόμη υπογράψει συμφωνίες με αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών