ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμφωνία ΕΥΕΔ– Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων

για τα πνευματικά δικαιώματα

 

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2019

Σε συμφωνία κατέληξαν η Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων – ΕΥΕΔ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) για τη χορήγηση άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών έργων στα μέλη της Π.Ο.Ξ. για τα έτη 2018 και 2019.

Οι εκπρόσωποι των δύο πλευρών, σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης για την προστασία των μελών τους, αποφάσισαν τη συνεργασία τους, ώστε να επιτευχθεί με τον καλύτερο και δικαιότερο δυνατό τρόπο η λήψη της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής των έργων του ρεπερτορίου της ΕΥΕΔ.

Η λήψη της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών έργων προϋποθέτει την καταβολή της αμοιβής των πνευματικών δικαιωμάτων από τα ξενοδοχεία/ καταλύματα μέλη της Π.Ο.Ξ,  για τα έτη 2018 και 2019.

Η ΕΥΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον των μελών της αλλά και τις διαμορφωθείσες συνθήκες της αγοράς, συμπεριέλαβε στην πρότασή της ειδικές προβλέψεις  για τα μέλη της Π.Ο.Ξ.

Οι εκπρόσωποι της  Π.Ο.Ξ. δήλωσαν ότι η πρόταση της ΕΥΕΔ είναι εύλογη και δίκαιη και δεσμεύτηκαν να  υποδείξουν στα μέλη της Ομοσπονδίας να τηρήσουν τη συμφωνία αλλά και να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην υλοποίησή της.